IoT Internet Of Things - Nesnelerin İnterneti - SAP Çözümleri Türkiye

Günümüzün en önemli trendlerinden birisi de Internet of Things ya da Türkçe karşılığı ile Nesnelerin interneti. Google'de bir arama yaptığınızda binlerce kaynak ya da parlak fikir bulmanız mümkün ancak, burada büyük sorun bugünden ayağı yere basan çözümleri bulup uygulayabilmek.Mevcut çözümler ya laboratuvar ortamlarından çıkarıldıklarında yaşayamayacak kadar prototip ya da da dünya devlerinin menülerinde yeralacak kadar pahalı.

SAP bu durumu farketmiş olacak ki, S/4 HANA ile birlikte IoT yaklaşımına da platform olmak istediğini belirtiyor. Çözümlerini 4 ana başlıkta toplamış:

1. Önleyici Bakım: Predictive Maintenance
2. Bütünleşik Lojistik: Connected Logistics
3. Bütünleşik Üretim: Connected Manufacturing
4. Artırılmış Gerçeklik: Augmented Reality

Tüm bu çözümlerin dayandığı temel nokta, sensörlerden ya da her türlü cihazdan (giyilebilir teknoloji ürünleri de dahil ) toplanan verilen istenen formatlara dönüştürülüp, önceden hazırlanan bilgi desenlerine uygun şekilde biriktirilip, gerek predictive gerekse analitik amaçla kullanılmasıdır.

SAP kolon temelli ve bellek içi işleme izin veren HANA platformu ile sensörlerden toplanan bigdata ya da türkçe karşılığı ile büyük verileri büyük bir hızla işleyip gerçek zamanlı analizlere imkan verebilmektedir.